IBAL

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren. het is een project specifiek voor jongeren uit leren en werken waarbij de focus ligt op een duurzame tewerkstelling. Dit is een samenwerkingsverband tussen Arktos Limburg, Noord Limburgs Open Atelier, De Ploeg en De Winning. 

Er zijn twee soorten IBAL-trajecten:

  • IBAL voor jongeren ‘te oriënteren’: Onze coach begeleidt de jongere in zijn zoektocht naar een tewerkstelling. Dit door individuele begeleidingen als groepsvorming. Elk traject is uniek en op maat van de jongere. Dit is een traject van 20 begeleidingsuren en maximum 4 maanden.
  • IBAL voor jongeren met een tewerkstelling: onze coach volgt de jongere nauw op, waarbij de focus ligt op een duurzame tewerkstelling. We realiseren een win-winsituatie, voor zowel de jongere, de werkgever als het CDO, door het aanreiken van een begeleiding op maat voor iedere betrokkene. Dit is een traject van 20 begeleidingsuren en maximum 6 maanden.

Duurzame tewerkstelling staat steeds centraal tijdens een traject maar Alternatief kiest er voor om, indien nodig, te werken rond randvoorwaarden.
Door middel van onze Missing Link methodiek krijgen we een breder beeld van het leven van de jongere. Alle levensdomeinen krijgen aandacht en in samenspraak met de jongeren bieden we begeleiding waar nodig.
Deze methodiek kan de jongere ook een antwoord bieden op de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’.

Brugproject

In het brugproject leren jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs onder intensieve begeleiding werken in een bedrijf. Het betreft jongeren die arbeidsbereid zijn maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen.
Ze hebben nood aan opleiding, bemiddeling en gestructureerde begeleiding voordat ze toe zijn aan reguliere tewerkstelling. Dit gedurende 18 u per week. Binnen Alternatief doen de jongeren ervaring op in diverse projecten zoals horeca, groenwerk, onthaal, bouw en fietsherstelling.