GOB

Sociale, psychische, mentale of fysieke problemen maken het je moeilijk om een job te vinden. Schakel dan gespecialiseerde hulp in.

Alternatief is een gemandateerd GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst).  Je kan bij ons terecht voor zowel werkplekleren als voor jobcoaching.

Hoe werkt het?

Je doet ervaring op in een bedrijf via werkplekleren en wordt hierin begeleid door een coach. Daarnaast krijg je ook de nodige sollicitatie- en andere ondersteunende begeleiding. 

Tot slot word je ook ondersteund als je een job vindt.

Ook wanneer je al aan het werk bent, kan je de hulp van een jobcoach inschakelen.  Is je takenpakket of werkpost niet (genoeg) aangepast aan je beperking?  Loopt het contact met de collega’s of baas moeilijk?  Wil je jouw vaardigheden en competenties in het werk nog versterken?  Maak gebruik van een jobcoach die samen met jou naar op zoek gaat naar gepaste oplossingen!

Info

Coördinatie coaching
Inge Kumpen
TEL: 0497 43 27 86
Mail: Inge.kumpen@alternatiefvzw.be