Activeringsbegeleiding

Deze trajecten zijn tijdelijk van aard  (maximaal 18 maanden) waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.

Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.

De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werk- en zorgactoren).  Alternatief is één van de werkactoren die de deelnemers voorbereidt op betaalde tewerkstelling door middel van empowerendebegeleiding, training en stages.

We realiseren dit project met de steun van: