Om de integratie van anderstalige werknemers succesvol te laten verlopen, is een bedrijf gebaat met het uitwerken van een taalbeleid. Op deze manier raken anderstalige werknemers vlot geïntegreerd en worden ploegbazen en collega’s opgeleid om vlotter en met wederzijds begrip samen te werken.  

Met een taalbeleid neem je via structurele acties taaldrempels op het werk weg. Zo werk je aan:

– Nederlands leren en oefenen

– Duidelijk spreken en schrijven op de werkvloer

– Taal in het personeelsbeleid

– Duidelijke communicatie met laagtaalvaardige klanten.

In deze opleiding leer  je hoe je zo een taalbeleid in je bedrijf kan opzetten.

Je richt best een stuurgroep taalbeleid op.

Je maakt samen een plan van aanpak om taaldrempels op de werkvloer weg te werken. Je formuleert hierin concrete acties. ( taalprofielen maken, opleiding klare taal voor ploegbazen organiseren, een externe taalcoach aanstellen voor de nieuwkomers, peter- meterschap organiseren, onthaalbrochure hertalen in klare taal,….) Per actie een stel je een timing op en bepaal je wie verantwoordelijk is. De acties moeten uitgewerkt, opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Rapporteren en signaleren aan de directie is noodzakelijk om het taalbeleid te verankeren  in de dagelijkse werking.