MET DE FINANCIËLE STEUN VAN

Integrale, intensieve ondersteuning
bij het wegwerken van drempels
en stappen zetten richting werk

Met Op Stap willen we de arbeidsmarktgerichte integratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen door:  

  • outreachend en vindplaatsgericht te werken 
  • het organiseren van een gediversifieerd aanbod van geïntegreerde dienstverlening en trajectbegeleiding.  Dit gebeurt op maat van de deelnemers. 

De coach gaat, zoals een ’sherpa’*, samen op pad met de deelnemer, opent deuren waar nodig, legt contacten, vergezelt de deelnemer naar diensten, werkgevers,….. We voorzien zo veel of zo weinig begeleiding als de deelnemer nodig heeft. 

De doelgroep:

We hebben vanuit onze expertises gekozen voor drie doelgroepen: 

  • deelnemers met een detentie(verleden) of met probatiemaatregelen 
  • deelnemers met een psychische kwetsbaarheid of (ex)psychiatrie
  • NEET-jongeren (not in education, employement or training)

Wie kan deelnemen:

  • Kandidaten die niet bij VDAB gekend zijn
  • Kandidaten die de afgelopen 2 jaar geen actief traject hebben gehad of voor wie de afgelopen twee jaar het aanbod onvoldoende bleek 
  • Kandidaten met een leefloon
  • Langdurig zieken

Het beoogde resultaat:

De acties en/of geïntegreerde trajecten resulteren in activering d.m.v. o.a. zoeken naar werk, volgen van een opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan.  Deelnemers kunnen ook doorstromen naar een andere aangepaste begeleiding. 

Aanmelden of meer info?

Ann Hollosi (+32 491 150 273) of Inge Kumpen (+32 497 432 786)

Info.opstap@alternatiefvzw.be